Láska ide cez žalúdok
default-logo
Objednávací systém

V zmysle platných predpisov a HCCP plánu prípravy pokrmov spoločnosti DUGE CATERING, s. r. o., zabezpečuje 34 vyučených pracovníkov s odbornou praxou od 5 do 25 rokov, ktorí sa bezprostredne podieľajú na plnení zmluvných podmienok. Pre rok 2010 spoločnosť DUGE CATERING, s. r. o., plní 89 zmluvných vzťahov v dodávke hotových jedál od Ružomberka po Svit.

Spoločnosť DUGE CATERING, s. r. o., prevádzkuje jedáleň s obsluhou v Liptovskom Hrádku s kapacitou 280 stoličiek. Poskytuje cateringové služby, zabezpečenie rodinných, firemných akcií, svadieb, karov a osláv životných jubileí. Disponuje vozidlami zabezpečujúcimi dopravu jedál a materiálu, schválenými RÚVZ pre tento účel. Zabezpečuje rozvoz balených teplých hotových jedál k okamžitej konzumácii.

SME TU PRE VÁS KAŽDÝ DEŇ!

VŠETKY NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME OD PONDELKA DO NEDELE!